Ochrana osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť  Ing. Peter Slašťan - SLANGE - ŠPORT  (ďalej len obchod) plne rešpektuje vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Obchod sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

II. Údaje, ktoré zadávate pri objednávke

Ako zákazník uvádzate pri vašej objednávke v obchode nasledujúce údaje.

 1. Ak ste fyzická osoba:
  • Meno a priezvisko
  • Úplnú poštovú adresu
  • Kontaktné informácie (telefónne číslo, emailovú adresu).
  Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru.
 2. Ak nakupujete tovar ako právnická osoba je potrebné uviesť nasledujúce údaje o firme:
  • Obchodné meno
  • Meno a priezvisko kontaktnej osoby
  • Úplnú poštovú adresu
  • Kontaktné informácie (telefónne číslo, emailovú adresu)
  • IČO
  • DIČ alebo IČ DPH
  Tieto údaje nám umožnia vykonať potrebné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad vyžadovaný oboma stranami.

III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe

 1. Pri vykonaní platby s prevodom na účet neprichádza obchod a ani jeho prevádzkovateľ do kontaktu s údajmi o Vašich kreditných kartách, účtoch, a autorizačných údajov do systému Internet bankingu Vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi Vami a Vašou bankou.IV. Poskytovanie vašich osobných údajov iným spoločnostiam.

 1. Prevádzkovateľ obchodu nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje vaše dáta žiadnej tretej strane.
 2. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

V. Záverečné ustanovenia

  Ing. Peter Slašťan - SLANGE - ŠPORT  ako prevádzkovateľ obchodu si váži vašu dôveru a chráni vaše súkromné dáta pred zneužitím. Pravidla zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.
184184282816216219219247471515636385851010525255107107262610510529294444626297974141373715215288885656949491911011011301302323157157274274767622129129777738385151505093931919272710010086865959343424247979136136122122126126133133696918184242363616162525575733889999353543431121128181443030212117179924924917817831315858115115141413513592922422429898183183727246461251251321324040

Všetky ceny uvedené
v tomto E-SHOPE sú
s DPH 20%

Slange Sport © 2024 Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk